fotolijn

Scouting nuth

Heropstarten opkomsten per 15 mei

Met veel plezier kunnen we jullie melden dat we per 15 mei de wekelijkse opkomsten weer gaan opstarten.
Hierbij zullen de speltakken de onderstaande richtlijnen hanteren om de start zo veilig mogelijk te laten verlopen. Veiligheid staat voor u, uw kinderen en onze stafleden staat voorop.

De regels zijn onderverdeeld per speltak. Neem een kijkje bij de betreffende speltak van uw kind en instrueer hem / haar over hoe start en einde van de opkomsten zullen verlopen.

Bevers

Opkomsten:
Om drukte te vermijden en 1,5 meter afstand te garanderen zorgen we voor voldoende tijd en (fysieke) ruimte tussen aankomst, opkomst en vertrek van speltakken.

Opkomsttijd: 10:30 uur – 12:00 uur.
De activiteiten voor jeugdleden vinden alleen in de buitenlucht plaats. Zorg daarom ook voor de juiste kleren passend bij het weer.
De Stafleden zullen de Bevers buiten opvangen zodat ze de Bevers kunnen begeleiden naar de plaats waar ze hun spel zullen gaan spelen.

Toilet:
Er mag maar 1 Bever tegelijk naar het toilet, er zijn overal extra zeep pompjes, papier en desinfecteer gel aanwezig (op groepsniveau geregeld) om de handen te kunnen wassen.

Ophalen:
Bevers verlaten 1 voor 1 de locatie (hun plek). Zoals ze gekomen zijn gaan ze ook terug. Ouders staan klaar en kunnen in de auto stappen om te vertrekken/ te voet / op de fiets. Worden ze opgehaald (ouders wachten in hun auto, uitstappen niet toegestaan) Bever loopt direct van de locatie naar de auto en stapt in.
 

Welpen

Opkomsten:
Om drukte te vermijden en 1,5 meter afstand te garanderen zorgen we voor voldoende tijd en (fysieke) ruimte tussen aankomst, opkomst en vertrek van speltakken..

Opkomsttijd: 10:45 uur – 12:15 uur.
De activiteiten voor jeugdleden vinden alleen in de buitenlucht plaats. Zorg daarom ook voor de juiste kleren passend bij het weer.
De Stafleden zullen de Welpen buiten opvangen zodat ze de Welpen kunnen begeleiden naar de plaats waar ze hun spel zullen gaan spelen.

Toilet:
Er mag maar 1 Welp tegelijk naar het toilet, er zijn overal extra zeep pompjes, papier en desinfecteer gel aanwezig (op groepsniveau geregeld) om de handen te kunnen wassen.

Ophalen:
Welpen verlaten 1 voor 1 de locatie (hun plek). Zoals ze gekomen zijn gaan ze ook terug. Ouders staan klaar en kunnen in de auto stappen om te vertrekken/ te voet / op de fiets. Worden ze opgehaald (ouders wachten in hun auto, uitstappen niet toegestaan) Welp loopt direct van de locatie naar de auto en stapt in.

Scouts

Brengen:
Scouts komen alleen naar de opkomst of ze moeten uit het zelfde gezin komen.
Als ze door ouders gebracht worden mag dit alleen per auto, ze worden voor het gebouw afgezet en ouders stappen niet uit. 

Opkomst “afstandshouder”:
Scouts draaien op het gasveld voor het gebouw, als ze aankomen zijn er vakken/plekken gemarkeerd voor elks scout waardoor ze minimaal 1,5m afstand van elkaar kunnen houden, hier gaan ze naar toe als ze aankomen. Elke scout krijgt een eigen “afstandshouder” (zachte schuimrubber stick 1,5m lang), deze standhouders moeten ze de hele opkomst bij zich houden, ze worden als (spel)element verweven in elke opkomst. Hiermee hebben de scouts een referentie voor het continu houden van 1,5m afstand van elkaar en de leiding. (geldt ook voor de leiding).

Opkomsttijd:
Voor zolang als dat nodig is beginnen de scouts opkomsten een half uur later dus van 20:00uut tot 21:30 uur. Hierdoor heeft de leiding de mogelijkheid om het vervallen half uur 19:30 tot 20:00 uur alles in gereedheid te brengen om de opkomsten binnen de gestelde regels (RIVM, de gemeente, de veiligheidsregio en Scouting NL) te draaien.

Ophalen:
Scouts verlaten 1 voor 1 het veld (hun plek). Zijn ze alleen gekomen gaan ze direct zelfstandig naar huis. Worden ze opgehaald (ouders wachten in hun auto, uitstappen niet toegestaan) scouts loopt direct van veld naar de auto en stapt in.

Toilet:
Er mag maar 1 scout tegelijk naar het toilet, er zijn overal extra zeep pompjes, papier en desinfecteer gel aanwezig (op groepsniveau geregeld) om de handen te kunnen wassen.

Slecht weer:
Bij slecht weer gaan de opkomsten niet door en wordt het programma doorgeschoven naar de week erna. Slecht weer is als het regent. De leiding zal de ouders bij slecht weer of twijfel op de vrijdag per mail informeren dat de opkomst niet door kan gaan.

Explorers

Brengen:
Explorers komen alleen naar de opkomst of ze moeten uit het zelfde gezin komen.
Als ze door ouders gebracht worden mag dit alleen per auto, ze worden voor het gebouw afgezet en ouders stappen niet uit.

Opkomsten:
De Explorers draaien of op het achter terrein of op het voorterrein. Dit zal in overleg gaan met de Scouts. De Explorers zijn op de hoogte van de geldende regels omtrent afstand houden, buiten opkomsten draaien, minimaal gebruik van sanitaire ruimtes, etc. Daar de Explorergroep met maximaal 3 Explorers is zal afstand houden relatief eenvoudig zijn.

Tijden:
De Explorers draaien op de reguliere tijd van 19.30-21.30. Ze mogen 10 minuten voor start opkomst aan komen en 10 minuten na afloop opkomst weer vertrekken.

Ophalen:
Explorers vertrekken uiterlijk 10 minuten na afloop van de opkomst en mogen niet blijven hangen rondom het gebouw. Wordt een Explorer opgehaald dan deze direct de auto instappen. Is een Explorer met eigen vervoer dan zal deze direct het terrein verlaten.

Toilet:
Er mag maar 1 Explorer tegelijk naar het toilet, er zijn overal extra zeep pompjes, papier en desinfecteer gel aanwezig (op groepsniveau geregeld) om de handen te kunnen wassen. In overleg met de Scouts zal er op gelet worden dat Explorers en scouts niet tegelijk gebruik maken van de sanitaire ruimte.

Slecht weer:
Bij (zeer) slecht weer gaan de opkomsten niet door en wordt het programma doorgeschoven. De beoordeling wat verstaan wordt onder (zeer) slecht weer zal door de staf genomen worden en uiterlijk de vrijdagmiddag voorafgaand aan de opkomst aan de Explorers worden doorgegeven.

Wij kijken met veel plezier uit naar de heropstart. Heeft u vragen? Stel ze dan gerust bij de speltakken. Uiteraard houden we de richtlijnen van het RIVM, de gemeente, de veiligheidsregio en Scouting NL in acht.
We wensen jullie een geweldige (her)start met mooie herinneringen toe.

Bestuur Scouting Nuth

Fysieke en Sociale veiligheid

Calamiteiten.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie , zoals een ongeluk, een sterfgeval of grensoverschrijdend gedrag, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Zie onder contact op de website. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben ervaring met dat soort situaties. Zijn verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Voor meer informatie zie op de website van Scouting Nederland: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid/calamiteiten.

Gedragscode.

Bij onze vereniging geldt de gedragscode van Scouting Nederland. Deze kun je downloaden via https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid

Scouting Nuth hecht grote waarde aan een veilige sociale omgeving. Zowel staf- als bestuursleden zetten zich hiervoor actief in. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in aandacht voor veiligheid van het gebouw en de gebruikte materialen. Daarnaast wordt actief ingezet op een fysiek en sociaal veilige omgeving voor onze leden. Hiertoe heeft onze vereniging een tweetal hulpmiddelen: de VOG en de gedragscode met toelichting.

Allereerst beschikken al onze direct – en niet direct leidinggevenden over een VOG (Verklaring omtrent Gedrag). Zij zijn gescreend op hun (justitieel) verleden. Ook voor een nieuwe vrijwilliger wordt deze VOG aangevraagd zodra deze actief wil worden binnen onze vereniging. Elke 5 jaar wordt deze vernieuwd.

Daarnaast moeten alle direct – en niet direct leidinggevenden zich houden aan de gedragscode en deze ondertekenen. De gedragscode met toelichting is op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Er vindt in het Groepsbestuur overleg plaats over de invulling van enkele vertrouwenspersonen. De voorkeur gaat hierbij uit naar een ouder. Overleg met een kandidaat vindt momenteel plaats.

Leden

Contributie

Jeugdleden die bij onze groep komen mogen altijd de maand waarin ze de eerste keer komen meedoen en de daarop volgende volle maand, geheel vrijblijvend meedoen zonder dat daar van de zijde van de ouders (financiële) verplichtingen tegenover staan.
Na die tijd, als er gebleken is dat het nieuwe lid zich thuis voelt binnen de Scouting Nuth, volgt er een brief van de penningmeester, waarin aangegeven staat hoeveel en hoe er contributie betaald kan worden.
 
Momenteel bedraagt de contributie voor het scoutingjaar 2020-2021:

Speltak

Per Maand

Per Jaar

Bevers

€ 6,-

€ 72,-

Welpen

€ 6,-

€ 72,-

Scouts

€ 6,-

€ 72,-

Explorers

€ 6,-

€ 72,-

Roverscouts

€ 10,-

€ 120,-

Pivo +

€ 7,50

€ 90,-


Vanaf 01-01-2014 maken wij uitsluitend nog gebruik van automatische incasso's.

Bankgegevens:
Rabobank Nuth, rekeningnummer: NL 77 RABO 0137 7481 75
t.n.v. Scouting Nuth
o.v.v. 'naam lid', 'speltak' (bv.: Bas Bos, Bevers)

 

Lid worden

Je hebt interesse in scouting en wilt lid worden? Neem in dat geval eerst contact op met de teamleid(st)er van de speltak van de desbetreffende leeftijdscategorie. Dat kan via het contactformulier op de site bij de desbetreffende speltak. De teamleid(st)er zal dan contact met je opnemen en een afspraak maken voor een eerste kennismaking.

Je komt eerst een maand kijken voordat je besluit of je wilt blijven. Als je besluit te blijven dien je het inschrijfformulier in te laten vullen door je ouders. Als je gegevens dan doorgegeven zijn aan de ledenadministratie krijg je vanzelf bericht dat je lid bent van scouting Nederland. Ook ontvang je een brief van de penningmeester hoe contributie te betalen.

Afmelden lid

Je wilt je afmelden als lid? Dat vinden we jammer.
Om je af te melden dienen je ouders dit persoonlijk te doen bij de teamleid(st)er van je speltak. Daarna dienen ze het mutatieformulier in te vullen.

Zorg ervoor dat de gegevens juist zijn ingevuld, anders kunnen we de afmelding niet in behandeling nemen. Een afmelding gaat in per de laatste van de lopende maand.

Pas na ontvangst van de afmelding vervalt de contributieplicht. Er wordt geen contributie geretouneerd. Je ontvangt van ons een bevestiging dat het lidmaatschap is beëndigd.

Subidie bijdrage

Kunnen kinderen NIET deelnemen aan Scouting wegens gebrek aan financiële middelen? Er zijn diverse opties mogelijk.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie of neem contact op met betreffende teamleider voor meer informatie. 

Scouting Nederland subsidieregeling

Gemeente Nuth subsidieregeling

 

Vacatures

gezocht

 

Ben jij die enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om in Nuth betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen? Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen buurt? Ben je bovendien een paar uur in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

- Secretaris

- Leider/Leidster

 

Interesse of meer informatie in een van deze functies? Wil je deel uitmaken van een gezellige club vrijwillegers neem dan contact op met de praktijkbegeleider.  

Je kunt dit doen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als nieuwe leiding en/of bestuurlid dien je kosteloos een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen.

Algemene informatie   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Voorzitter Sjoerd Grassere Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Groepsbegeleider André Jacobs a.i. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Praktijkbegeleider André Jacobs Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester Jo Dirks Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verhuurcoordinator Marcel Huynen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
PR-Commissie  Angelique Huynen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretariaat   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Speltakken    
     
Bevers (5 - 7 jaar)   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Welpen (7 - 11 jaar)   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Scouts (11 - 15 jaar)   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Explorers (15 - 18 jaar)   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
RoverScouts (18 - 21 jaar)   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pivo+ (21+ Jaar)   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën